Xhamitë nuk do të mbyllen, por obligohen disa masa shtesë

Xhamitë nuk do te mbyllen, ky është vendimi i kryesisë se Bashkësisë Islame te Kosovës:

1 Ndalen ligjëratat dhe tribunat fetare

2 Pezullimi i mësim besimit dhe shkollës verore në te gjitha xhamitë e Kosovës

3 Obligohen imamët për mbajtjen e distancës fizike te besimtarëve brenda xhamive

4 Kufizimi i faljes në hapësira të mbyllura, jo më shumë se 50 persona

5 Shenjëzimin e vend faljeve brenda xhamive për shkak te distancës

6  Pezullimin e manifestimeve fetare

7 Ndalimin e pjesëmarrjes se imamëve në të pame

8 Shkurtimin e hutbes së xhumasë në 10 minuta

9 Falja e xhumasë nga dy herë në xhamitë qendrore sipas nevojës

10 Besimtaret obligohen qe te mbajnë maskat gjate faljes  ne xhami, te përdorin sexhadet e tyre personale, te përdorin dezinfektuesit me rastin e ardhjes ne xhami, te moshuarit mbi moshën 65 vjeçare te falen ne shtëpi, te rinjtë nën moshën 16 vjeçare te falen ne shtëpi, te sëmurit me sëmundje kronike te falen ne shtëpi.