Supremja vërteton dënimin e Apelit për Adem Grabovcin

Gjykata Supreme e Kosovës e ka vërtetuar vendimin e Apelit në rastin e Adem Grabovcit dhe të tjerëve në rastin e njohur si “Pronto”.

Kjo është bërë e ditur me anë të një komunikate për media, shkruan lajmi.net.

“Kolegji i Gjykatës Supreme, në çështjen penale kundër të akuzuarve A.G., I.G. dhe S.G., për shkak të veprave penale shkelja e statusit të barabartë të shtetaseve dhe banorëve të Republikës së Kosovës, duke vendosur lidhur me ankesën Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e mbrojtësve të të dënuarve, të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës”, thuhet në komunikatë.

“Departamenti Special, pas mbajtjes së seancës publike, më 29 shtator 2020, me aktgjykimin PA.II.nr.3/2020, refuzoi si të pabazuara ankesat e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, A.G., I.G. dhe S.G., ndërsa e vërtetoi aktgjykimin e Gjykatës së Apelit”, thuhet tutje në aktgjykim.