03:09
Syfyri (Kosovë, 14 Maj)
19:56
Iftari (Kosovë, 14 Maj)

Zoti thotë: ‘Çdo vepër e njeriut është për të, përveç agjërimit, ai është për Mua dhe Unë shpërblej për të…

Hadith Kudsi

Vaktia e Ramazanit

Për Kosovë