Naim Qelaj zgjedhet Avokat i Popullit

Në raundin e parë të votimit nga 96 deputetë që kanë votuar për Avokatin e Popullit, 27 fletë votime kanë qenë të pavlefshme.

Edona Hajrullahu që sipas vlerësimit të Komisionit intervistues ka qenë kandidatja më e poentuar, ka marrë 17 vota, dhe është eliminuar nga gara.

Kurse dy kandidatë që në raundin e parë kanë marrë më së shumti vota Naim Qelaj, 29 vota, dhe Xhavit Shala ka marrë 23 vota, kanë garuar në raundin e dytë të votimit.

Në raundin e dytë të votimeve nga 66 deputetë që kanë votuar, Naim Qelaj ka marrë 32 vota kurse Xhavit Shala 22 vota, ndërsa 12 fletë votime kanë qenë të pavlefshme.

Në raundin e tretë të votimeve nga 93 deputetë sa kanë votuar, Naim Qelaj ka marrë 69 vota dhe është zgjedhur Avokat i Popullit.