Muri në veri, projekt i Rusisë

Kryetari i Kuvendit të Kosovës ka thënë se çdo tentativë për të ndërtuar mure në këtë shekull është kundër vlerave evropiane.

“Ky mur nuk do të ekzistojë e as nuk do ta lejojmë për këtë qytetarët duhet të jenë të sigurt sidomos ata në Mitrovicës. Ndërtimi i mureve është një kompleks rus që po tenton të shfaqet negativisht në Kosovë. Ne për këtë sot kemi biseduar edhe më BE-në dhe këtë mur nuk do ta lejojmë”, ka thënë Veseli