Cilat janë mënyrat për të qenë i vlerësuar në vendin e punës!

Ekziston një korrelacion i fortë midis një punonjësi me vlerë dhe një punonjësi të lumtur. Kur një punonjës është i lumtur, ajo çon në angazhim më të madhë, udhëheqje më të mirë, punë më të mirë në ekip, etj.

Mbajtja e punonjësve tuaj të lumtur gjithashtu çon në rritjen e mbajtjes së përgjithshme të punonjësve dhe përmirësimin e etikës dhe atmosferës së përgjithshme të punës.

Tregime të gjata të shkurtëra, punonjës me vlerë janë më të mirë për biznesin tuaj!

Disa mënyra për të siguruar që punonjësit tuaj të ndihen të vlefshëm:

Respekt

Respektimi i punonjësve tuaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Kjo jo vetëm që tregon se i besoni ato, por ilustron se ju interesojnë ata dhe besoni në aftësitë e tyre. Kur ju tregon respektin e punonjësve tuaj, i bënë ata të ndihen të vlefshëm dhe i inkurajon ata që të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre më të mirë dhe të vënë përpara më të mirën e tyre.

Liri

Ndërkohë që një biznes i strukturuar mund të jetë shumë i rëndësishëm, gjithashtu është jashtëzakonisht e dobishme t’i jepni punonjësve tuaj një shkallë lirie. Kjo u lejon atyre të jenë krijues dhe të gjenerojnë ide të reja. Punonjësit me liri më të madhe gjithashtu ndihen më të besuar nga punëdhënësit e tyre dhe kënaqësia e punonjësve dhe lumturia është më e lartë si rezultat.

Njohje

Njohja e arritjeve të punonjësve tuaj është vendimtare. Njohja ndihmon për t’u siguruar që punonjësit të ndihen të vlefshëm për punën e madhe që po bëjnë për ju çdo ditë dhe siguron që ata të vazhdojnë të punojnë në këtë nivel. Falënderimi ndaj punonjësit tuaj është një mënyrë e sigurt për të ilustruar këtë njohje. Sigurohuni që të falënderoni punonjësit tuaj kur ata kanë bërë diçka për ju, pavarësisht se sa e madhe apo e vogël ka qenë ajo punë. Kjo do të bëjë të sigurt se individi e di se ju keni pranuar se ata kanë bërë diçka të rëndësishme për ju dhe se jeni në dijeni të vlerës që ata i shtojnë kompanisë.

Autore:

Loreta Tahiri

Referenca:

Lindsey Kaplan (2018). How to make your employees feel valued and ensure employes

Marrë nga www.revistapsika.com