Mevlan Kurtishi – Ilahy (Video)

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=wXSbqiyjdqs]

Popull Emocional – Halil Avdulli

0
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JO5Tqizv58M]

Fikhu i Bajramit në kohë të vështira

0
https://www.facebook.com/mesazhicom/videos/562753971293142/

Morali i fjalës në kohë të vështira

0
Dr. Mehmet Gormez - Kryetar i Institutit të Mendimit Islam https://www.facebook.com/mesazhicom/videos/528787094671598/