Të rinjtë duan të bëhen hidraulikë: Do ikim në Gjermani

Edhe hidraulikët duan të ikin në Gjermani. Janë qindra të rinj që këtë vit kanë zgjedhur arsimin profesional për t’u specializuar si hidraulikë për shkak të kërkesave të tregut të punës në BE për këtë profesion.

Në shkollën profesionale “Salih Ceka” në Elbasan janë plotësuar të gjitha kapacitetet përsa i përket nxënësve që duan të specializohen si hidraulikë.

Kabineti i termo-hidraulikës në shkollën profesionale ofron të gjitha kushtet për marrjen e këtij profesioni ndërkohë që më pas në bashkëpunim me bizneset, të rinjtë praktikohen në terren.