Shifra e vitit 1500, si ka ndryshuar popullsia e botës deri në ditët e sotme

7 miliardë e 680 millionë njerëz jetojnë sot në të gjithë botën, ndërkohë që numri i popullsisë njeh vetëm rritje. Sipas parashikimeve, deri në vitin 2050 popullsia e botës do të arrijë në 10 miliardë njerëz.

U deshën shumë vite që numri i njerëzve në Tokë të arrinte 1 miliard, por vetëm brenda 200 viteve që pasuan numri arriti në 7 miliardë.

Në fotogaleri do të shihni se si ka ndryshuar numri i njerëzve nga viti 1500 deri në ditët e sotme.

Në vitin 1500 jetonin 461 milionë njerëz në botë


Në vitin 1600 jetonin 553 milionë njerëz në botë
Në vitin 1700 jetonin 603 milionë njerëz në botë

Në vitin 1800 jetonin 989 milionë njerëz në botë


Në vitin 1900 jetonin 1 miliard e 650 milionë njerëz në botëNë vitin 2000 jetonin 6 miliardë e 130 milionë njerëz në botë

Në vitin 2019 jetojnë 7 miliardë e 680 milionë njerëz në botë