Politika dhe Feja u pajtuan kundër lojërave të fatit!