Përdorimi i pesticideve dhe efektet anësore (Video)

Lidhur me perdorimin e pesticideve, teknikët dhe ekonomistë bien dakord per rëndësinë e tyre në mbrojtjen e të lashtave; kjo do të thotë duke mbrojtur të ardhurat e fermerit dhe për këtë arsye përmbajtjen çmimet e konsumit.

Por te rëndësishme janë edhe efektet që këto komponime luajn në përcaktimin e mjedisit. Pesticidet shkaktojnë efekte mbi strukturën dhe funksionet e ekosistemeve duke ulur numrin e specieve, ndryshojnë sjelljen normale të kafshëve, stimulojë ose pengojnë rritjen e kafshëve dhe bimëve, dhe ulin performancën riprodhuese të kafshëve.

Ndersa është e vërtetë që përfitimet ekonomike në produktivitetin dhe “tregtueshmëri” të produkteve ësht e madhe , por nga ana tjetër ka shumë vepra shkencore që theksojnë efektet e dëmshme që pesticidet dhe plehrat kimike i shkaktojne mjedisit.

 

SHPËRNDAJE