Nesër bota islame do të shënojë Natën e Israsë dhe Miraxhit

Nesër bota islame do të shënojë Natën e Israsë dhe e Miraxhit.

Nata e Israsë dhe e Miraxhit shënohet në natën e 27 të muajit Rexhep, që është muaji i parë i tre muajve të shenjtë që filluan më 8 mars.

Kjo natë njihet si vecantë pasi profeti Muhamed (a.s) prej ketu beri udhetimin qe e plotesoi fene islame me obligimet qe muslimanet edhe sot i zbatojne.

Gjithashtu në këtë natë Allahu i shpalli profetit Muhammed 12 urdhra me të cilat synohej mbrojtja e të drejtës së njeriut për jetë, nder dhe dinjitet dhe për të siguruar paqen e shoqërisë.