Dita e Ashurës, një ditë e paharruar në 5000 vite

Dita e Ashurës, një spjegim nga Halil Avdulli, në një dimenzion shumë përfshirës. Këtu do ta kuptoni një ngjarje që përmendet edhe ne dy librat e mëhershme Tevrati dhe Inxhili, por Kurani jep detaje edhe me tej. Për të mësuar pse Kurani sqaroj ngjarjen ju do të ndicni ligjërimin me temën Mesazhi i ditës së Ashurës.