Dobitë e lyerjes së syve me kuhl

0
Sunet i harruar: Lyerja e syve me kohl I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Ju këshilloj për ithmid-in (pigment arab për...

Disa ajete që ta lehtësojnë ngushtimin në gjoks

0
Shejh Salih el Megamesi, Allahu e ruajtë, thotë: Nëse ballafaqohesh me ngushtësi në gjoks që vjen si pasojë e ndonjë problemi apo brenge, e...

Cilat janë fjalët më të dashura për Allahun

0
Sahabiu i njohur Ebu Dherri r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s i ka thënë: A dëshiron të të lajmëroj cilat fjalë janë...

Ç`duhet të themi kur veshim rrobën?

0
KUR VESH RROBËN: Elhamdu lil-lâhil-ledhî kesânî hâdhâ (eth-theube) ue rrazekanîhi min gajrri haulin min-nî ue lâ ku- ueh. (Lavdia i takon Allahut, i Cili më mundësoi...

Hesht të keqen shpëton

0
Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju, robërve të Mi, që të flasin atë që është më e mira. Në të vërtetë, djalli mbjell ngatërresa ndërmjet tyre....

Shenjat e njeriut xheloz…

0
Shenjat e njeriut xheloz, janë: Gëzohet në çastet kur vllai që e xhelozon gabon në ndonjë çështje. Kënaqet dhe ndihet rahat kur ndëgjon njerëzit duke përgojuar...

Cilat janë katër gjërat që e sjellin furnizimin

0
Ka thënë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë: “Katër gjëra e sjellin furnizimin: 1. Namazi i natës. 2. Kërkimi i faljes shpesh para agimit. 3. Të bërit zakon...

2 llojet e shenjave të Kiametit

0
Shenjat e kijametit ndahen në dy lloje: 1- Shenja të vogla. Këto janë shenja që i paraprijnë Kijametit me kohë të gjata dhe janë pothuajse gjëra...

Si t`i largoni brengat dhe pikëllimet?

0
Kur çmenduria nervore ta pushtojë njeriun dhe kur zemra t’i mbingarkohet me brenga, ai mund t’i largojë ato duke u angazhuar me ndonjë punë...

Këto janë kafshët më inteligjente sipas Kuranit

0
Kurani dhe Suneti i Muhamedit flasin për gjërat kryesore të natyrës: ujin,Tokën faunën dhe florën si dhe kohën. Gjashtë sure në Kuran mbajnë emrin...