13 foshnje të braktisura për 6 muaj

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2019 janë evidentuar 13 raste të braktisjes së fëmijëve. Gjumin e bëjnë në ambientet e SOS Fshatrave të fëmijëve.

Këto foshnje por edhe të tjerë më të rritur po presin që ndonjë familje e re t`i hapë dyert për ta.

Këta fëmijë në rrethana të ndryshme u braktisën nga prindërit e tyre. E numri i tyre deri në gjysmën e vitit 2019 arriti në 13.