12 ajetet e para të suresë Tekuir të ilustruara me foto

Më poshtë ju sjellim 12 ajetet e para të suresë “Tekuir” të ilustruara me foto dhe përkthim.

Kur Dielli të mblidhet e të humbë shkëlqimin – Sureja Tekuir 1
Kur yjet të rrëzohen – Sureja Tekuir 2
Dhe malet të lëvizin tutje – Sureja Tekuir 3
Kur devetë barrse të braktisen – Sureja Tekuir 4
Dhe egërsirat të tubohen; – Sureja Tekuir 5
Dhe kur detet të vlojnë – Sureja Tekuir 6
Dhe shpirtrat të bashkohen (me trupat); – Sureja Tekuir 7
Kur foshnja e varrosur për së gjalli të pyetet për çfarë faji ishte vrarë; – Sureja Tekuir 8-9
Kur fletët të shpërndahen – Sureja Tekuir 10
Dhe kur qielli të zhvishet; – Sureja Tekuir 11
Kur xhehenemi të flakërojë – Sureja Tekuir 12
Dhe xheneti të afrohet; – Sureja Tekuir 13
Atëherë çdokush do të marrë vesh çfarë kishte përgatitur (për këtë ditë) – Sureja Tekuir 14

Përgatiti: Mesazhi.com
#Shpërndaje për hirë të Zotit